İklim Davaları Ocak/ Şubat/ Mart 2020 Bülteni

Tarihte izini iklim farkındalığının gözle görülür şekilde arttığı bir yıl olarak bırakan 2019 yılını geride bırakıp 2020’ye başladığımızda, bizi bekleyen tek krizin iklim krizi olduğunu düşünüyorduk. Fakat özellikle son iki aydır artan bir hızla dünya, bugünlerde çok zor bir sınav daha veriyor. Dünya üzerindeki tüm toplulukları tehdit eden bu ciddi sağlık krizi, birbirimizle, iklimle ve…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Alaska ve Louisiana Yerlilerinin İklim Adaleti Mücadelesi

ABD’nin Louisiana ve Alaska eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde yerleşik birtakım yerli kabileler tarafından, ABD federal hükümetine karşı, hükümetin bu kabileleri iklim değişikliğinin neden olduğu yerinden zorla edilme riski başta olmak üzere pek çok insan hakları ihlallerine karşı korumadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler nezdinde 15 Ocak 2020 tarihli önemli bir başvuruda bulunuldu. Yerli halkların temel hak ve özgürlükleri…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Almanya’da Yeni Bir İklim Davası

Kasım/Aralık 2019 Bülteninde yer verdiğimiz, Almanya’da Greenpeace liderliğinde üç çiftçi aile tarafından açılan davanın Ekim 2019’da reddedilmesinden sonra ülkede bir grup genç, hükümete karşı yeni bir dava açarak önemli bir hamlede bulundu. Ülkede ilk davanın reddinden çok kısa bir sonra yürürlüğe giren yeni “iklimi koruma yasasına” karşı Alman Federal Anayasa Mahkemesi nezdinde ocak ayında açılan…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Juliana v Birleşik Devletler Davası: Hala Umut Var

İklim değişikliğiyle mücadelede yetersizlikleri nedeniyle dünya genelinde hükümetlere karşı açılan davaların en önemlilerinden olan Juliana v. Birleşik Devletler davası, 17 Ocak 2020 tarihli kritik bir kararla temyiz mahkemesi tarafından reddedildi. 2015 yılında 21 genç davacı tarafından başlatılan dava, özetle, ABD federal hükümetinin fosil yakıt endüstrisini teşvik etmek ve desteklemek suretiyle iklim değişikliğine katkıda bulunduğu ve…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Kuzey Kutbu’nda Sondaja Devam, Fakat Norveç Hükümetin Sorumlu Tutulması Hala Mümkün

Norveç’te Kuzey Kutbu’ndaki petrol sondaj faaliyetlerine karşı 2016’dan beri süregiden davada, ocak ayında tam anlamıyla zafer sayılamayacak olsa da önemli tespitlere yer veren bir karar çıktı. Norveç hükümetinin on üç petrol şirketine Kuzey Kutbu’nda petrol sondaj ruhsatı vermesi nedeniyle Norveç Anayasasının sağlıklı çevre hakkını düzenleyen hükmüne ilk kez dayanılarak açılan davada, petrol ve gaz sondajına…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Fransa’da Total’e Karşı Yeni Dava

Fransa’da hükümete karşı açılan Yüzyılın Davası (Mart/Nisan 2019 bültenine bakınız) sürerken, söz konusu davada da başrolü üstlenen Notre Affaire à Tous ile birlikte pek çok sivil toplum örgütü ve yerel yönetimden önemli bir dava hamlesi daha geldi. Fransız petrol devi Total’e karşı açılan dava ile Fransa’da ilk kez bir petrol şirketi iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
İrlanda İklim Davasında Olumlu Gelişme

Eylül 2019’da ilk derece tarafından reddedildikten sonra davacılar tarafından doğrudan Yüksek Mahkeme’ye taşınan İrlanda İklim Davasında olumlu bir gelişme yaşandı (davaya ilişkin şu ana kadar yaşanan gelişmeler hakkında bilgi için geçmiş bültenlere bakınız). Yüksek Mahkeme, 14 Şubat 2020 tarihli kararıyla iklim değişikliğinin teşkil ettiği “acillik derecesinden” bahisle İrlanda hükümetine karşı açılan davayı görmeyi kabul etti….

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Avusturya’da Havacılık Yakıtlarına Vergi Muafiyetine Karşı Yeni Bir İklim Davası Açıldı

Greenpeace Avusturya önderliğinde Avusturya’da mart ayında açılan dava, havacılık yakıtına yönelik ulusal vergi muafiyetlerini hedefliyor. Söz konusu politikanın hava yolu ile ulaşımı ucuz hale getirerek emisyonları arttırdığını ve dolayısıyla iklim krizini kötüleştirdiğini savunan davacılar, Avusturya hükümetinin, vatandaşlarının insan haklarını ihlal ettiğini öne sürüyorlar. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8. maddesinin (özel hayata ve aile hayatına saygı…

Nisan 7, 2020
Yorum yapılmamış
Kasım- Aralık 2019 İklim Adaleti Bülteni

2019 yılı iklim gündemi açısından oldukça hareketli bir yıldı. Hükümetlere açılan iklim davalarından sokaktaki kitlesel protestolara kadar 2020 yılında da etkileri sürecek pek çok adım atıldığını, yurttaş hareketlerinin iklim krizi karşısında yapılabileceklerle ilgili yasal yolları kullanmak konusunda da yeni stratejiler geliştirdiğine tanık olduk. Yılın son iklim bülteninde tarihi bir zaferle sonuçlanan Urgenda davasından, Filipinler’de İnsan…

Aralık 30, 2019
Yorum yapılmamış
Kanada’da Yeni İklim Davası: La Rose et. al. v. Her Majesty the Queen

Kanada’da 10-19 yaşları arasında 15 genç, 25 Ekim 2019 tarihinde federal hükümete karşı, büyük ölçüde ABD’deki Juliana v. US davasından esinlenen bir iklim davası açtı. Davacılar, Kanada Hükümetinin, fosil yakıtları ön plana çıkaran politikaları nedeniyle Kanada Temel Haklar Şartında öngörülen temel haklarını ve kamu güveni doktrinini (public trust doctrine) ihlal ettiğini öne sürüyorlar. Bu doğrultuda…

Aralık 30, 2019
Yorum yapılmamış