I. ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında Güneş Enerji Santrali Kurulması İle İlgili 662 Sayılı İlke Kararı Hakkında Değerlendirme

18.01.2017 tarihli ve 2992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan I. ve II. Derece Arkeolojik Sitlerde Güneş Enerji Santrali Kurulması ile ilgili 29.12.2016 tarihli ve 662 sayılı ilke kararının Anayasanın 63. Maddesi, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek…

Nisan 14, 2017
Yorum yapılmamış
Trumpların Dünyası

Küresel kamu düzeninin bekçileri açısından her şey lego gibi birbiriyle uyumlu olabilir, paketlenebilir, parçaların yerine yenileri ikame edilebilir.Şu sıralar yeni gezegenler arıyor dünyalılar. Bu dünyadan ümidi kestiler ama diğer yandan da her bir metrekaresini alınır satılır kılmadan da edemiyorlar. Bu yeni düzenleme çağında, insanı bugüne getiren yaratıcılık edimlerini top yekûn inkar eden bir sistemin kurulabileceği…

Nisan 14, 2017
Yorum yapılmamış
Mesihler, Gemiler ve İklimler

-Göz göze geldiler, sormuş bulundu, yanıtı da aynı hızla aldı: -“gemiden atılacakları bekliyoruz!” – Fark etti ki, küçük harfler tedirgindi, “müsait bir yerde inecek var”, diyebildi. Seçim öncesinde iklim değişikliğinin bir “zırvalık” olduğunu söylediğinde, Trump’ın seçimi kazanacağı ve dünya siyasetinde belirleyici bir aktör olacağına dair ışık görenlerin sayısı pek fazla değildi. Fakat Trump, kısa bir…

Nisan 14, 2017
Yorum yapılmamış
İmparatorluk ve Çevresi

Konu ABD olunca en eleştirel olanlarımızı bile bir düşünce tembelliği kaplayıveriyor. Yorumlar “kim gelse fark etmez ki” ile “Amerika’dan değişim beklemek saflıktır” kolaycılığı arasına sıkışıp kalıyor. Sınıf, devlet, toplumsal cinsiyet vb. meseleleri için kullanılan analitik gözlükler, bol katmanlı analizler konu Birleşik Devletler olunca bir kenara bırakılıyor, koca ülke Washington’a, Senato ve onun çevresinde faaliyet gösteren…

Nisan 14, 2017
Yorum yapılmamış
Donald Trump’ın Bütçesi ABD İklim Değişikliği Harcamaları İçin Ne Anlam İfade Ediyor

Yazar:Roz Pidcock , Çeviri:Sıla Özkavaf (Geçtiğimiz) Perşembe günü, Başkan Trump ilk bütçe önerisini açıkladı. “Önce Amerika: Amerika’yı Yeniden Muhteşem Kılmak için Bütçe Planı” (America First: A budget blueprint to make America Great Again”) başlıklı doküman, yeni yönetimin “federal harcamaların önceliklerini yeniden belirlemek” için yapılan planların; yani fonların bir dizi devlet kurumundan çekilip, savunma ve göçmenlere…

Nisan 14, 2017
Yorum yapılmamış
Katrina Kasırgası, Siyahlar ve İklim Değişikliği

Çevre adaleti ve Siyahların Yaşamı Değerlidir (Black Lives Matter) hareketleri birbirini tamamlıyor. İkisi arasında seçim yapmayı göze alamayız. Yazar: Elizabeth C Yeampierre, Çeviri: Sıla Özkavaf İklim krizinin ön cephesinde düşük gelir grubundaki farklı ten rengine ve görünüme sahip topluluklardan olanlarımız yer alıyor. Çoğunlukla beyaz olmayan insanlardan oluşan ABD kent ve kasabaları, iklim krizini besleyen ve…

Nisan 14, 2017
Yorum yapılmamış