• Ekoloji Kolektifi
  • Yorum yapılmamış

Katrina Kasırgası, Siyahlar ve İklim Değişikliği

Çevre adaleti ve Siyahların Yaşamı Değerlidir (Black Lives Matter) hareketleri birbirini tamamlıyor. İkisi arasında seçim yapmayı göze alamayız.

Yazar: Elizabeth C Yeampierre, Çeviri: Sıla Özkavaf
İklim krizinin ön cephesinde düşük gelir grubundaki farklı ten rengine ve görünüme sahip topluluklardan olanlarımız yer alıyor. Çoğunlukla beyaz olmayan insanlardan oluşan ABD kent ve kasabaları, iklim krizini besleyen ve hayatlarımızı kısaltan oransız çevresel yüklere ev sahipliği yapıyor. Bunu doğrulamak için Katrina Kasırgası sonrasında karşımıza çıkan yürek burkucu görüntüleri hatırlamak yeterlidir.

Polis istismarı, teknoloji sayesinde her zamankinden daha fazla görünür hale gelmişken ve topluluklarımız iklim felaketi nedeniyle tekrar tekrar yaralanırken, Siyahların Yaşamı Değerlidir protestosu ve iklim adaleti forumu arasından birini seçmeyi göze alamayız, çünkü hayatta kalmamız her ikisine de bağlı.

Genç bir kadın olarak, ırkçı şiddetine ve polis suistimaline karşı örgütlenmeye başladım. Son 20 yıldır çevre ve iklim adaleti için uğraşıyorum. Köleliğin ve sömürgeciliğin torunları olarak, topluluklarımız bu zorlukların kesiştiği yerde yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Her ikisinin de emeğimizin çıkartılıp kötüye kullanılması ve daha sonradan kaynağımızın çıkartılıp kötüye kullanılması üzerine uzun bir geçmişi vardır. Her ikisi de tarihsel travmanın torunları olan ve değişen iklimin felaketiyle şu an karşı karşıya kalan insanları içeriyor.

Konut, iş ve daha iyi okullar için mücadele ettiğimiz yıllar boyunca, en kirletici sanayilerden bazıları olan termik santraller, atık transfer istasyonları, atık gömme sahaları, rafineriler ve çöp yakımı için büyük çoğunlukla beyaz olmayan insanların yaşadığı topluluklar yer olarak seçildi. Sonuç olarak, bu bölgeler, kanser kümeleri ve en yüksek astım oranlarına sahip yerler haline geldi. Buna karşılık, çevre adaleti hareketi olarak biz, nefes alma hakkından daha temel bir şey olmadığını söyledik – ve bu temiz havaya erişim hakkını da içeriyor.

Çevresel adalet ve Siyahların Yaşamı Değerlidir hareketleri birbirini tamamlamaktadır. Katrina Kasırgası’ndan kaynaklanan ölümlerin çoğunun siyah insanlar olduğu ve ondan beş yıl sonra tarihteki en büyük deniz petrol sızıntısının yaşandığı Körfez’de siyahların yaşamı değerlidir. Kasırga Sandy sonrasında yüzlerce siyah ailenin, haftalarca elektrik, ısı ve bazı durumlarda akan suyun tekrar açılmasını beklediği Black Hook, Brooklyn’deki siyahların yaşamı değerlidir. Batı Sahilindeki en büyük petrol rafinerisine ev sahipliği yapan Richmond, California’daki siyahların yaşamı değerlidir. ABD’deki en büyük katı atık yakma tesisine ev sahipliği yapan Detroit’teki siyahların yaşamı değerlidir. Liste ağırlıklı olarak beyaz olmayan insanların yaşadığı ve aynı zamanda bu ulusun çevresel yüklerinde orantısız pay sahibi olan şehirler ve kasabalar üzerinden devam ediyor.

Beyaz olmayan insanlar olarak bizler, ne atalarımızın ne de bizlerin oluşumundan sorumlu olduğu değişen iklimin etkileri ile yüz yüzeyiz. İklim değişikliği başka bir ritim talep ediyor. Mevcut kaz, yak ve boşalt ekonomisi daha fazla kabul edilebilir değil. Benzer şekilde, geleneksel güç ve imtiyaza sahip insanlar tarafından yönlendirilen bir iklim hareketi, karşı karşıya olduğumuz krizlere çare bulamayacaktır. Topluluklarımız başka bir yol biliyor. Afrika ve yerli kökenli insanlar olarak, Dünya Ana’yı koruyan ve besleyen toplumlardan ve yaşam biçimlerinden geliyoruz. Şimdi eski yollarımızla yeniden bağlantı kurma zamanı. Bilgi orada – bizim tarihsel hafızamızda ve biz bu işi yapıyoruz. Çevre ve iklim adaleti aktivistleri, yerel iklim çözümleri etrafında yerli liderliğini geliştirmek için taban örgütlenmesinde çalışıyor

Bu, iklim hareketinin çehresini yeniden tanımlıyor ve bizi olduğumuz yere yönlendiren ırksal ve ekolojik yapılara adil ve gerekli bir alternatif sunuyor. Çocuklarımızın ve torunlarımızın özgür nefes alma hakkını garanti etmek için her biriyle mücadele etme, çalışma ve yaşama sürecinden geçerek buna ulaşacağız.

 

Bu çevirinin yazıldığı dildeki hali aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.
https://www.theguardian.com/us-news/commentisfree/2015/aug/24/hurricane-katrina-black-lives-matter-climate-justice

Fotoğraf kaynak 
https://www.theguardian.com/us-news/commentisfree/2015/aug/24/hurricane-katrina-black-lives-matter-climate-justice

Yazar Ekoloji Kolektifi