• Sıla Özkavaf
  • Yorum yapılmamış

Donald Trump’ın Bütçesi ABD İklim Değişikliği Harcamaları İçin Ne Anlam İfade Ediyor

Yazar:Roz Pidcock , Çeviri:Sıla Özkavaf

(Geçtiğimiz) Perşembe günü, Başkan Trump ilk bütçe önerisini açıkladı. “Önce Amerika: Amerika’yı Yeniden Muhteşem Kılmak için Bütçe Planı” (America First: A budget blueprint to make America Great Again”) başlıklı doküman, yeni yönetimin “federal harcamaların önceliklerini yeniden belirlemek” için yapılan planların; yani fonların bir dizi devlet kurumundan çekilip, savunma ve göçmenlere yönelik harcamaları artırmak için kullanımının çerçevesini çiziyor.

Bu belgenin, 2018 mali yılı için başkanın önceliklerini vurgulayan sadece bir “plan” olduğunu belirtmek gerekir. Federal bütçenin tamamı bu baharda yayımlanacak ve onay için ise önce Kongre’den geçmesi gerekiyor. Bu süre zarfında, yeni yönetimin hangi araştırma programlarını hedeflediğine ve önerilen iklim değişikliği bütçe kesintilerinin sonuçlarına bakmak gerekiyor.

NASA’da Rafa Kaldırılan Dört “Yeryüzü Görüntüleme” Programı

Başkanın bütçe önerisi, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) için 9,1 milyar dolar ayırıyor, yani mevcut bütçe seviyesini % 0,8 oranında azaltıyor. Bütçe, NASA’nın Yerbilim bütçesini 102 milyon dolar kısarak 1.8 milyar dolara indiriyor ve dört yerbilimi görevini (DSCOVR, OCO-3, PACE ve CLARREO Pathfinder) tamamen rafa kaldırmayı öneriyor.

Önerilen bütçe uyarınca rafa kaldırılmayla karşı karşıya olan ikinci NASA programı, Yörünge Karbon Gözlemevi 3’tür (OCO-3). Bu, şu anda Dünya’nın kutupları etrafında dönen ve atmosferik CO2‘nin çok hassas ölçümlerini yapan bir araç olan OCO-2’nin ardılıdır.

Carbon Brief, yakın zamanda OCO-2’den sorumlu NASA bilim insanları ile ilk bir yıllık verinin göz kamaştırıcı 3D görselleştirmesi üzerine konuştu. Goddard’ın Küresel Modelleme ve Asimilasyon Dairesi’nde karbon döngüsü çalışan bilim insanı olan Dr. Lesley Ott, görevin neden önemli olduğunu açıkladı:

“OCO-2’nin ve çoğu karbon döngüsü modellemesinin temel hedefi, karbon kaynaklarını ve yutaklarını kontrol eden süreçleri daha iyi anlamaktır… Bunlar üzerinden, doğal karbon döngüsündeki değişiklikleri daha iyi tahmin edebilmek için iklim modellerini geliştirebiliriz “dedi.

Üçüncü olarak, olası finansman kesintileri için ateş hattına atılan üçüncü NASA programı, Plankton, Aerosol, Bulut, Okyanus Ekosistemi (PACE) görevidir. 2022-2023’te başlatılması planlanan görev, okyanus biyolojik çeşitliliğinin izlenmesinin yanı sıra aerosol ve bulutlar hakkında bilgi sağlayacak.

Son olarak, İklim Mutlak Parlaklık ve Kırılma Gözlemevi (CLARREO) programının sadece ön aşaması için finansman sağlanabiliyor. Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ev sahipliğini yaptığı CLARREO Pathfinder görevi dâhilinde iklim değişikliğini izlemek ve nitelendirmek için kullanılan tekniklerin test edilmesi amaçlanıyor. Projenin tam ölçekli amacını açıklayan, bazı geliştiriciler tarafından hazırlanan 2013 tarihli bir yazı şunları söylüyor:

“[CLARREO] eşi benzeri görülmemiş hassasiyetiyle, karar vericilerin ihtiyaç duyduğu yüksek güven düzeyiyle iklim değişikliğinin kapsamını tespit etme süresini kısaltıyor.”

Yeni bütçe planı NASA’nın 115 milyon dolarlık Eğitim Dairesi’ni “tasfiye edeceğini” ve NASA’nın Yer Bilimleri araştırma hibe fonunu azaltacağını ama sona erdirmeyeceğini de belirtiyor. Bu hususlar hakkında, Eğitim Dairesi’nin “önemli zorluklarla karşılaştığı” ve “dairenin diğer bölümlerin işlerini tekrar ettiği” söylemleri dışında başka ayrıntılar verilmemektedir.

NOAA Gelecekteki Uydu Programı İçin Kesintiler Yaşıyor

Genel olarak, önerilen bütçe, Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi’ni (NOAA) barındıran Ticaret Bakanlığı bütçesini % 16 oranında azaltıyor. Buna rağmen, yeni yönetim, NOAA ‘nın Ortak Polar Uydu Sistemi’nin (JPSS) geliştirilmesini sürdürecek. Bunlar uydular, dünyanın okyanuslarını, bulutları, ozonu, karı, buzu, bitki örtüsünü ve atmosferi sürekli gözlemleyen kutupsal yörüngeli uydularıdır.

%26’lık bir bütçe kesintisi ile karşı karşıya kaldığı belirtilen NOAA’nın Okyanus ve Atmosfer Araştırması (OAR) programı için önerilen bütçede herhangi özel bir ifadeye yer verilmiyor. ABD Ulusal Atmosfer Araştırmaları’nda kıdemli bilim insanı olan Prof. Kevin Trenbeth, Carbonbrief’e geçen hafta yaptığı açıklamada, küresel ARGO ağının görüntüleme şamandıraları için gerekli para bu bütçeden geliyor olmasından dolayı okyanus gözlemleri için bunun ne anlama geldiğinden endişe ettiğini belirterek ekledi:

Yeni başkanın önerdiği bütçe, “anketler, grafikler ve balıkçılık yöntemi” gibi bütçe kapsamında devam eden diğer “temel faaliyetler” den daha düşük öneme sahip olduğu varsayılan “kıyı ve deniz yönetimi, araştırması ve eğitimini” destekleyen NOAA hibe ve programlarında 250 milyon doların üzerinde kesintiye gidiyor.

ABD Çevre Koruma Ajansı Kesiyor, BM Programlarına Ödemeler Duruyor

Devlet Daireleri ve USAID (ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı) kaynaklarına yapılan % 28 ‘lik genel kesinti kapsamında, bütçe planı iklim değişikliği ile ilgili konuları ABD’nin dış yardımıyla bütünleştiren Obama dönemi programı  “Küresel İklim Değişikliği Girişimi” nin kaldırılmasının amaçlandığını söylüyor. Yeni yönetim ayrıca, gelişmekte olan ülkelerdeki düşük karbonlu projeleri destekleyen Birleşmiş Milletler Yeşil İklim Fonu ödemelerini durdurmayı ve Dünya Bankası gibi kalkınma bankalarının finansmanını üç yılda yaklaşık 650 milyon dolar azaltmayı teklif ediyor. Çevre Koruma Ajansı (EPA), mevcut finansman düzeyinin 2.6 milyar dolar veya %31 oranında azaltılmasıyla, önerilen bütçenin büyük kaybedenlerinden biri haline geliyor.

Söylendiği gibi, yeni yönetim, “Temiz Enerji Planı” için ayrılan fonun yanı sıra “uluslararası iklim değişikliği programları, iklim değişikliği araştırma ve ortaklık programları ve ilgili çabalar” dan vazgeçilmesini önermektedir.

Şimdi Ne Olacak?

Önerilen bütçe, BBC News tarafından açıklandığı üzere, “yıllık ödenek tasarısı” serisi olarak Kongre’ye sunulacak. Her birinin başarılı olması için Senato’dan 60 oya ihtiyacı var.

Bu uzun bir yol ve bütçe değişikliklerinin iklim araştırması üzerindeki etkisinin büyük kısmı görülmeye devam etmektedir. Ancak yeni plan, yeni yönetimin önceliklerine dair genel bir fikir edinmek açısından değerli.

 

Bu çevirinin yazıldığı dildeki hali aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.
https://www.carbonbrief.org/donald-trumps-budget-means-us-spending-climate-change
Fotoğraf kaynak
https://insideclimatenews.org/news/16032017/us-climate-change-donald-trump-budget-un-unfccc

Yazar Sıla Özkavaf