• özlem ışıl
  • Yorum yapılmamış

Almanya’da Yeni Bir İklim Davası

Kasım/Aralık 2019 Bülteninde yer verdiğimiz, Almanya’da Greenpeace liderliğinde üç çiftçi aile tarafından açılan davanın Ekim 2019’da reddedilmesinden sonra ülkede bir grup genç, hükümete karşı yeni bir dava açarak önemli bir hamlede bulundu. Ülkede ilk davanın reddinden çok kısa bir sonra yürürlüğe giren yeni “iklimi koruma yasasına” karşı Alman Federal Anayasa Mahkemesi nezdinde ocak ayında açılan davada, hükümetin öngördüğü 2030’a kadar %55 emisyon azaltımı hedefine ulaşmak amacıyla alınacak tedbirleri içeren ancak son derece eleştirilen yeni yasanın, iklim krizini ele almakta yetersiz olduğu iddia edilerek anayasaya uygunluğunun incelenmesi talep ediliyor.

Yaşları 15 ile 32 arasında değişen dokuz davacının bir kısmını, açılan ilk iklim davasının davacıları oluşturuyor. Aktarılana göre, bu ilk davanın reddinden sonra, temyiz mahkemesinin incelemesinin sınırlı olacağı gerekçesiyle söz konusu karara karşı temyize gidilmedi. Bunun yerine stratejik bir tercihte bulunularak, doğrudan Anayasa Mahkemesi’nin devreye girmesini sağlayacak şekilde, yeni yasaya karşı dava açılması tercih edildi. Davacıların avukatları, davanın planlanmasında Urgenda’dan büyük oranda esinlenildiğini belirtti.

Kaynaklar: 1. https://www.climateliabilitynews.org/2020/01/21/germany-climate-lawsuit-youth/

2. https://www.reuters.com/article/us-climate-change-germany-court/climate-activists-invoke-german-constitution-to-sue-merkel-government-idUSKBN1ZE2DH

Fotoğraf: https://www.climateliabilitynews.org/2020/01/21/germany-climate-lawsuit-youth/

Yazar özlem ışıl