• özlem ışıl
  • Yorum yapılmamış

Kanada’da Yeni İklim Davası: La Rose et. al. v. Her Majesty the Queen

Kanada’da 10-19 yaşları arasında 15 genç, 25 Ekim 2019 tarihinde federal hükümete karşı, büyük ölçüde ABD’deki Juliana v. US davasından esinlenen bir iklim davası açtı.

Davacılar, Kanada Hükümetinin, fosil yakıtları ön plana çıkaran politikaları nedeniyle Kanada Temel Haklar Şartında öngörülen temel haklarını ve kamu güveni doktrinini (public trust doctrine) ihlal ettiğini öne sürüyorlar. Bu doğrultuda yine Juliana davasındakine benzer şekilde, mahkemeden, Hükümete bilime dayanan bir iklim eylemi planı benimseyip uygulamasını emretmesini talep ediyorlar.

Davacı gençlerin spesifik olarak iklim değişikliğinden ötürü uğradıkları zararları detaylandıran dava, davacıların Şart’ın 7. Bölümünde öngörülen yaşam, özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiği iddiasına dayanıyor. Yine Şart’ın 15. Bölümü uyarınca, genç kuşakların iklim krizinden orantısız biçimde etkilendiğinden bahisle, eşitlik hakkının ihlal edildiği öne sürülüyor.

Gelişmeler için takipte kalın.

Kaynak: https://www.climateliabilitynews.org/2019/10/25/canada-government-youth-lawsuit/

Dava hakkında bilgi için: https://www.ourchildrenstrust.org/canada

Fotoğraf: https://www.ourchildrenstrust.org/canada

Yazar özlem ışıl