• özlem ışıl
  • Yorum yapılmamış

Kuzey Kutbu’nda Sondaja Devam, Fakat Norveç Hükümetin Sorumlu Tutulması Hala Mümkün

Norveç’te Kuzey Kutbu’ndaki petrol sondaj faaliyetlerine karşı 2016’dan beri süregiden davada, ocak ayında tam anlamıyla zafer sayılamayacak olsa da önemli tespitlere yer veren bir karar çıktı.

Norveç hükümetinin on üç petrol şirketine Kuzey Kutbu’nda petrol sondaj ruhsatı vermesi nedeniyle Norveç Anayasasının sağlıklı çevre hakkını düzenleyen hükmüne ilk kez dayanılarak açılan davada, petrol ve gaz sondajına Paris Anlaşması çerçevesinde itiraz ediliyor. 23 Ocak 2020 tarihli kararında her ne kadar Oslo İstinaf Mahkemesi ruhsatları iptal etmese de mahkemenin kararı, mevcut ve gelecek kuşakların anayasal sağlıklı çevre hakkını tanıması ve Norveç kaynaklı sondaj faaliyetlerinin neden olduğu emisyonların etkilerinin, nerede olursa olsun, bu hakka etkileri bakımından göz önünde bulundurulması gereğini, zira hükümetin bundan hukuki sorumluluğunun doğabileceğini ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Mahkemenin ruhsatları iptal etmeme gerekçesi ise, verilen ruhsatlar ile devam eden faaliyetlerin gerekli zarar eşiğini aşmamış olduğunu düşünmesi.

Davacılar Greenpeace Norveç ve Nature and Youth karara karşı Yüksek Mahkeme’ye başvuracaklarını belirtseler de verilen karar “ileriye dönük büyük bir adım” olarak nitelendi. Kuzey Kutbu’ndaki petrolün keşfinden çok ciddi bir kar elde eden ve dünyanın en büyük zehirli emisyon ihracatçılarından olduğu belirtilen Norveç yönünden önemli olan bu karar, umarız Yüksek Mahkeme tarafından ruhsatların iptal edilmesi suretiyle daha kıymetli bir noktaya taşınır.

Kaynak: https://www.climateliabilitynews.org/2020/01/23/norway-oil-leases-lawsuit-greenpeace/

Greenpeace basın duyurusu için: https://www.greenpeace.org/international/press-release/28352/judgement-brings-norwegian-climate-lawsuit-a-huge-step-forward/

Fotoğraf: https://www.climateliabilitynews.org/2020/01/23/norway-oil-leases-lawsuit-greenpeace/

Yazar özlem ışıl