• özlem ışıl
  • Yorum yapılmamış

Alaska ve Louisiana Yerlilerinin İklim Adaleti Mücadelesi

ABD’nin Louisiana ve Alaska eyaletlerinin çeşitli bölgelerinde yerleşik birtakım yerli kabileler tarafından, ABD federal hükümetine karşı, hükümetin bu kabileleri iklim değişikliğinin neden olduğu yerinden zorla edilme riski başta olmak üzere pek çok insan hakları ihlallerine karşı korumadığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler nezdinde 15 Ocak 2020 tarihli önemli bir başvuruda bulunuldu.

Yerli halkların temel hak ve özgürlükleri ile sosyal, ekonomik ve kültürel haklar alanında görevli çeşitli BM özel raportörlerine sunulan başvuruda, raportörlerden, hükümete bu halkların iklim değişikliği nedeniyle ciddi tehdit altında bulunan haklarının korunması için alınması gereken tedbirlere yönelik birtakım önerilerde bulunmaları ve ayrıca harekete geçme çağrısı yapmaları istendi.

Çoğunlukla toprağa dayalı geçim kaynakları ve doğanın başrolü oynadığı kültürel unsurları ile özgün yaşam biçimleri nedeniyle iklim değişikliğinden ötürü ciddi bir tehdit altında bulunan yerlilerin haklarına yönelik çaba ve girişimler, başta Latin Amerika’daki yerli nüfus olmak üzere bu halklar bakımından kritik önem arz ediyor. Büyük oranda ekonomik endişelerin ya da söz konusu halklara yönelik süregiden ayrımcı ve sömürgeci anlayışın sonucu olarak ortaya çıkan hukuka aykırı eylem veya eylemsizlikler, iklim değişikliği bağlamında çok daha büyük bir risk teşkil ediyor. Söz konusu bağlam içerisinde, Kuzey Amerika’da yerleşik birtakım kabileler tarafından yapılan bu başvuru, her ne kadar bir dava olmasa ve sonuçları itibarıyla (bağlayıcılığının bulunmaması nedeniyle) sınırlı etki potansiyeline sahip olsa da içeriği ve hedef kitlesi bakımından önem taşıyor.

Kaynak: https://www.drillednews.com/post/u-s-should-protect-native-americans-from-climate-impacts-tribes-appeal-to-un

Başvuru dilekçesi için: https://assets.documentcloud.org/documents/6656724/Louisiana-Tribes-Complaint-to-UN.pdf

Fotoğraf: https://www.drillednews.com/post/u-s-should-protect-native-americans-from-climate-impacts-tribes-appeal-to-un

Yazar özlem ışıl