Paris’ten Sonra: Eşitsizlik, Adil Paylar ve İklim Aciliyeti

İndirmek için tıklayın! Paris Anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, ülkelerin Ulusal Katkı Beyanı sunma yükümlülüklerinin iklim değişikliğinin yıkıcı sonuçlarını önlemeye yönelik toplumsal çabalarla bütünleşerek ve bu çabalardan öğrenerek; sosyal adalet temelli, uluslar içi ve uluslararası eşitliği gözeten ve adil nitelikli olması gerektiği ortaya çıkıyor. Özellikle de gezegenin karşı karşıya olduğu bu önemli tehlikenin sorumluları ile söz…

Nisan 18, 2019
Yorum yapılmamış
“İklim Davaları Bülteni”

Merhaba, Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan İklim Adaleti’nde, Ocak 2019 ayı itibarıyla dünya genelinde başta hükümetlere karşı açılanlar olmak üzere iklim davaları konusunda yaşanan gelişmeleri iki aylık bültenlerle özlü şekilde bir araya getirerek konunun muhataplarına bu konuda bilgiye erişim bakımından işlevsel bir araç sunmaya karar verdik. Elbette yılın her dönemi aynı ölçüde gelişmelerle dolu olmuyor, ancak…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
Fransa’da “Yüzyılın Davası”: Tarihi Bir Dava İçin İlk Adım

Fransa’da dört sivil toplum kuruluşunun liderliğinde, Fransız Hükümetine yönelik bir iklim davasının açılması için ilk adım atıldı. Fondation pour la Nature et l’Homme (FNH), Greenpeace France, Notre Affaire à Tous ve Oxfam France tarafından Başbakan Edouard Philippe ve 12 diğer Hükümet görevlisine gönderilen ihtar mektubu ile ön tazminat talebinde bulunularak, iklim değişikliği ile mücadele konusunda…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
İsviçre’deki Yaşlı Kadınların İkonik Davasında Son Durum

İsviçre’deki Senior Women for Climate Protection Derneği ve dört kişi tarafından Mayıs 2017’de İsviçre Federal İdare Mahkemesi’nde açılan ikonik iklim davasında, ilgili idareler nezdinde yapılan başvurunun reddedilmesinin hukuka aykırılığı dile getirilmişti. İstemin özünü, federal idare yasasına dayanılarak, İsviçre’nin küresel ısınmayı güvenli bir seviyede tutmak için gerekli ve yeterli bir iklim değişikliğiyle mücadele hedefi koymamasının ve…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
İrlanda İklim Davasında Yeni Gelişmeler

22 Ocak 2019’da, İrlanda’da çevre örgütü Friends of the Irish Environment tarafından açılan iklim davasının duruşması görülmeye başlandı. “Climate Case Ireland” olarak bilinen bu davada özetle İrlanda Hükümetinin 2017’de onayladığı Ulusal Azaltım Planının (“National Mitigation Plan”) ülkenin iklim yasasına (“Ireland’s Climate Action and Low Carbon Development Act 2015” veya kısaca bilinen adıyla İklim Yasası 2015),…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
Almanya İklim Davası: “Çiftçi Aileler ve Greenpeace Almanya v. Alman Federal Hükümeti”

Ekim 2019 itibarıyla Almanya da kendi iklim davasına kavuştu. Tarımsal faaliyetleri iklim değişikliği nedeniyle olumsuz etkilenen üç aile ile birlikte Greenpeace Almanya tarafından Alman Federal Hükümetine karşı açılan davada, Hükümetin ailelerin Alman Anayasasının 2, 12 ve 14. maddelerinde düzenlenen yaşam ve sağlık hakkını, mesleki özgürlüklerini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği öne sürüldü. Davanın özünü, Alman…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
ABD’deki Juliana v. Birleşik Devletler Davasının Sürmesine Yönelik Mücadele Devam Ediyor

ABD’nin en önemli iklim davası olarak görülen Juliana v. Birleşik Devletler davasında federal hükümet davaya engel olmaya çalıştıkça, özellikle genç nüfusun davanın görülmeye devam edilmesi yönündeki talepleri güçlenmeye başladı. En başından beri usule ilişkin itirazlarla sürüncemede bırakılmaya çalışılan davada Şubat ortasında “Join Juliana” kampanyası başlatıldı. İklim adaleti eksenli, gençlik örgütü Zero Hour’un başını çektiği kampanya…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
Petrol Devlerinin Başı Belada: ExxonMobil ve Shell 

Bilindiği üzere son yıllarda aralarında ExxonMobil ve Shell’in de bulunduğu petrol devlerinin çok uzun yıllardır iklim değişikliği, bunun muhtemel etkileri ve kendilerinin yürüttükleri fosil yakıt eksenli faaliyetlerin iklim değişikliği bakımından oynadığı rol konusunda bilgi sahibi olmasına karşın bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı iddiası konuşuluyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirme, bilgiyi gizleme ve fosil yakıt üretimini sürdürerek olumsuz iklim…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
Urgenda İklim Değişikliği Davası

Ekoloji Kolektifi, 886 kişi ve Urgenda Vakfı tarafından Hollanda Hükümeti’ne açılarak tarihi bir karara imza atan iklim davasını kitaplaştırdı. İndirmek için tıklayın! Benzeri pek çok davaya örnek olması bakımından öncü nitelik taşıyan Urgenda davası 2013’te 886 kişi ve Urgenda Vakfı tarafından açılmış ve dava sonucunda Hollanda Hükümeti aleyhine karar verilmişti. Devletin küresel iklim değişikliği ile…

Mart 5, 2019
Yorum yapılmamış
Temmuz-Ağustos 2018 Termik Santral Gündemi

İklim Adaleti çalışmamız kapsamında, Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın taramalarının Haziran 2018 sürümü Avukat Hülya Yıldırım ’ın derlemesiyle yayınlandı. Temmuz 2018 Termik Santral Gündemi belgesi Ağustos 2018 Termik Santral Gündemi belgesi Temmuz ve Ağustos 2018 Termik Santral Gündemi belgelerinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Yargı kararları ve izin süreçleri,”…

Eylül 24, 2018
Yorum yapılmamış