• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

Ekoloji Kolektifi Derneği, “İklim, Haklar ve İnsanlığın Hayatta Kalması Zirvesi” Beyannamesine İmzacı Oldu

18-19 Eylül 2019 tarihlerinde Amnesty International ve Greenpeace International tarafından New York’ta Birleşmiş Milletler İklim Hareketi Zirvesi öncesi organize edilen “İklim, Haklar ve İnsanlığın Hayatta Kalması Zirvesi”, önemli bir beyanname ile sonuçlandı. Zirveye katılan çeşitli örgütlerin katkısıyla hazırlanan bu beyanname ile iklim kriziyle mücadelenin yapı taşları vurgulanarak, iklim adaletine erişme yolunda paylaşılan ortak endişeler ve vizyon ortaya konuldu.

Söz konusu Zirve, insan hakları ve iklim değişikliği konusunda düzenlenen ilk zirve olması bakımından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda hazırlanan Beyanname ise, benimsediği insan hakları odaklı yaklaşım ve hakkaniyet vurgusu ile, iklim krizine neden olanların sorumlu tutulması ve özellikle iklim kriziyle mücadelede başı çeken aktivistlerin korunması konularında net ifadeler içeriyor. Beyanname, ortaya koyduğu hedeflerin ve kararlılığın temeline krizden başlıca etkilenen insanlar ile paydaşları ve onların katılım hakkını yerleştiriyor.

Bu itibarla, çerçevesi, hedefleri ve içeriği yönünden büyük önem arz eden ve kendi iklim adaleti vizyonu ile bire bir örtüşen bu Beyannameye Türkiye’den imza atan ilk (ve şu ana kadar tek) örgüt olarak Ekoloji Kolektifi Derneği, söz konusu Beyanname’nin Amnesty International ekibi tarafından talebimiz üzerine yapılan Türkçe çevirisini tüm ilgililerin ve paydaşların ilgisine ve bilgisine sunar.

Herkes için iklim adaleti!

İklim, Haklar ve İnsanlığın Hayatta Kalması Zirvesi Beyannamesini indirmek için tıklayınız

Beyannamenin İngilizce aslı için: http://www.climaterights4all.com/peoples-summit-on-climate-rights-and-human-survival/

İmzacıların tam listesi için: http://www.climaterights4all.com/signatories/

Yazar cuerdem