• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

İklim Adaleti İçin Davalar Raporu 2017-2018

İndirmek için tıklayın.

İklim değişikliğinin giderek daha fazla hayatımızı etkilemeye başladığı bugünlerde, iklimi ve dolayısı ile yurttaşların haklarını korumayı amaçlayan hukuki süreçlerin önemi giderek artıyor. “İklim Adaleti İçin Davalar Raporu 2017-2018” adlı çalışma, ülkemizin gelişme ve iyi yaşama hakları ile iklim adaletini merkeze alan bir yaklaşımla, özellikle enerji yatırımları ve bu yatırımların konu olduğu iklim koruma davalarını inceleyerek, mevcut durumu gözler önüne seriyor.

İklim adaletinin tesis edilmesinde çevre davalarının önemi sanılanın aksine azalmıyor, artıyor. Yurttaşların karar alma süreçlerine katılma iradesinin bir yansıması olan bu davaların hukuki sonuçlarının ve etkisinin sınırlandırılmasına yönelik yönetsel çabalar olsa da bu davaların ne sayısını azaltıyor ne de değerini düşürüyor. 

Çalışmamızdan yararlanacağını düşündüğümüz kurum ve kişilerin yargısal süreçlere başvururken iklim politikalarında çevre hukuku ilkelerine dayalı bir perspektif geliştirmesine yardımcı olmayı umuyoruz.

Yazar cuerdem