• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

Mart-Nisan 2019 Termik Santral Gündemi

Nisan ayı bültenini indirmek için tıklayın!

Mart ayı bültenini indirmek için tıklayın!

Mart ve Nisan 2019 Termik Santral Gündemi belgelerinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Termik Karşıtı Mücadeleler” “Kararlar ve izin süreçleri,” ve “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları altında;

  • Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmelere, yönelim değişikliklerine ve karar alma süreçlerine,
  • Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ilgili kararlara ve diğer konulardaki yargı kararlarına,
  • Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santrallerin yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere,
  • Termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadelelerine,

ilişkin Mart ve Nisan 2019’da ulusal ve yerel basında çıkan, derlediğimiz haberleri bulabilirsiniz.

Yazar cuerdem