• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

Almanya İklim Davası: “Çiftçi Aileler ve Greenpeace Almanya v. Alman Federal Hükümeti”

Ekim 2019 itibarıyla Almanya da kendi iklim davasına kavuştu. Tarımsal faaliyetleri iklim değişikliği nedeniyle olumsuz etkilenen üç aile ile birlikte Greenpeace Almanya tarafından Alman Federal Hükümetine karşı açılan davada, Hükümetin ailelerin Alman Anayasasının 2, 12 ve 14. maddelerinde düzenlenen yaşam ve sağlık hakkını, mesleki özgürlüklerini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği öne sürüldü.

Davanın özünü, Alman Hükümetinin öngördüğü 2020 iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri oluşturuyor. Hükümetin planda öngördüğü %40 azaltım hedefini gerçekleştirmesi olasılığının neredeyse ortadan kalkması ve buna karşın Hükümetin sorumluluk üstlenmeyerek hedefi gerçekleştirmeye yönelik adımlar atma konusunda hareketsiz kalması davanın dayanağını teşkil ediyor. İdare mahkemesinde açılan davada davacılar, ortada bir iklim yasası gibi yasal bir düzenleme bulunmasa da, idari bir işlem teşkil eden, Almanya’nın 2020 hedefine yönelik planlarının Hükümet yönünden iç hukuk ve ilgili AB Direktifleri uyarınca bağlayıcı olduğunu, dolayısıyla hedeflerin gerçekleştirilmemesinin hukuka aykırı olduğunu savunuyorlar. Söz konusu hedeflerin Hükümet için hukuki yönden bağlayıcı olup olmadığı sorusu, davanın sonucunu etkileyebilecek önemi haiz kritik bir soru olarak karşımıza çıkıyor.

Davadaki talebin esasını (Avrupa’da açılan iklim davalarının çoğunda olduğu gibi) tazminat istemi değil, Hükümetin iklim için harekete geçmesinin sağlanması talebi oluşturuyor. Bu dava, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda en başarılı ülkelerden biri sayılan Almanya’da federal hükümete karşı açılması bakımından da ayrı bir öneme sahip. Zira hedefleri yetersiz görülen ve bu nedenle sorumlu tutulmak istenen ülkeler bir yana, koyduğu iddialı hedefi gerçekleştiremeyen ülkelerin de hukuken sorumlu tutulması gerektiğinin bu davayla dile getirilmesi ve bunun Almanya gibi bir ülke açısından yapılması, iklim mücadelesi açısından kritik bir gelişme olarak görülebilir.

Ekim 2018’de açılan davada Hükümetin cevap süresi henüz dolmadı. Mahkeme, Hükümete cevap vermesi için 15 Nisan 2019’a kadar süre verdi. Hâlihazırda Greenpeace Almanya ve davacı aileler Hükümetin cevabını bekliyorlar. Ancak bu süreçte Greenpeace boş durmadı ve hem mevcut davaya destek için kampanya düzenledi hem de davaya müdahil olunmasını sağlamak için mobilizasyon faaliyetlerini sürdürdü. Davaya destek kampanyasının şu ana kadar 60.000 kadar imza topladığı, ayrıca müdahillik çağrısına profili uygun 200 kadar kişinin yanıt verdiği belirtiliyor. Bu esnada hukuki süreç de devam ediyor.

Fotoğraf: https://www.independent.ie/business/farming/forestry-enviro/environment/greenpeace-backed-german-farmers-sue-government-for-not-tackling-climate-change-fast-enough-37464599.html t

Yazar cuerdem