• Doğu Eroğlu
  • Yorum yapılmamış

ABD Yüksek Mahkemesi Gujarat’taki Tata Mundra Termik Santralına İlişkin Davaya Bakacak

Türkçeleştiren: Serde Atalay

Makale: Lalit K. Jha, https://thewire.in/environment/us-supreme-court-to-hear-dispute-over-tata-mundra-power-plant-in-gujarat

Fotoğraf: Tata Mundra Termik Santralı – Kaynak: Wikimedia Commons

Alt derece mahkemeleri, Dünya Bankasının finansman ayağını oluşturan ve projeye 450 milyon dolar finansal destek sağlayan Uluslararası Finans Kurumunun, 1945 tarihli Uluslararası Organizasyonların Bağışıklğı Kanunu uyarınca, diğer yabancı ülkeler gibi bağışıklıktan yararlandığı gerekçesiyle daha önceki talepleri reddetmişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD menşeili uluslararası finans kuruluşu tarafından finanse edilen, çevresel zarara sebebiyet verdiği iddia edilen Gujarat’taki termik santrala karşı Hintli köylüler tarafından yapılan temyiz başvurusunu incelemeyi kabul etti.

Yüksek Mahkeme dün, “başvuru kabul edilmiştir” dedi. Davanın ilk celsesi Ekim ayında görülecek.

Budha Ismail Jam ile birkaç çiftçi ve balıkçının önderlik ettiği köylüler, kömüre dayalı Tata Mundra Termik Santralının geniş çaplı çevresel zarara sebep olduğunu iddia ediyor.

Dünya Bankasının finansman ayağı, Washington DC merkezli Uluslararası Finans Kurumu (IFC), projeye 450 milyon dolar finansal destek sağlamıştı.

Yüksek Mahkeme, IFC’nin 1945 tarihli Uluslararası Organizasyonların Bağışıklığı Kanunu uyarınca bağışıklıktan yararlanıp yararlanmadığına karar vereceğini belirtti.

IFC’nin, 1945 Uluslararası Organizasyonların Bağışıklığı Kanunu uyarınca diğer yabancı ülkeler gibi bağışıklıktan yararlandığı gerekçesiyle alt derece mahkelemerin başvurularını reddettiği Jam ve diğer davacılar, bu yıl Yüksek Mahkemenin kapısını çaldı.

Köylüler dilekçelerinde, Tata Mundra Termik Santralının uluslararası çevresel standartlara uymadığını, bunun sonucunda da yerelde çevresel hasar meydana geldiğini ileri sürdü.

Davacılar dilekçelerinde, “Uluslararası organizasyonlar, bu ülkenin ve dünyanın ekonomik yapısında gittikçe artan bir role sahip. Bu nedenle herhangi bir tür davadan mutlak surette azade olup olmayacakları sorusu –faaliyetleri tam anlamıyla ticari olsun ya da olmasın veya eylemlerinin korkunç olup olmamasıyla ilgisiz biçimde ve Yürütme Organının bu faaliyetler hakkındaki görüşlerinden bağımsız olarak– büyük öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

Hintli çiftçiler, balıkçılar, balık işçilerini temsil eden sendikalardan biri ve yerel bir hükümet kuruluşundan oluşan başvurucular 2015’te, IFC’ye District of Columbia eyaletindeki bölge mahkemesinde dava açmıştı. İhmal, ihmalkâr denetim, kamu zararına sebebiyet verme, fuzuli işgal, mülke izinsiz girme ve sözleşme ihlali gibi iddialar davacılar tarafından ileri sürülmüştü.

2016’da bölge mahkemesinde davayı kaybeden davacılar District of Columbia temyiz mahkemesinden de ret yanıtı almış, her iki mahkeme de IFC’nin bağışıklıktan yararlandığını savunmuştu.

Yazar Doğu Eroğlu