• cuerdem
  • Yorum yapılmamış

Haziran Ayı Termik Santral Gündemi

İklim Adaleti çalışmamız kapsamında, Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın taramalarının Haziran 2018 sürümü Avukat Hülya Yıldırım ’ın derlemesiyle yayınlandı.

indirmek için…

Haziran 2018 Termik Santral Gündemi belgesinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Yargı kararları ve izin süreçleri,” “Kazalar, kirlilik ve etkiler” ile “Termik santral karşıtı mücadeleler” başlıkları altında;

  • Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmeler, yönelim değişiklikleri ve karar alma süreçlerine,
  • Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ve diğer konulardaki yargı kararlarına,
  • Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santralların yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere,
  • Termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadelelerine

ilişkin Haziran 2018’de ulusal ve yerel basında çıkan, derlediğimiz haberleri bulabilirsiniz.

Yazar cuerdem