• Hülya Yıldırım
  • Yorum yapılmamış

Nisan ve Mayıs Ayı Termik Santral Gündemi

İklim Adaleti çalışmamız kapsamında, Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın derlemelerinin Nisan ve Mayıs 2018 sürümleri, Avukat Hülya Yıldırım’ın derlemesiyle yayınlandı.
Nisan 2018 ve Mayıs 2018 Termik Santral Gündemi belgelerinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Termik santral karşıtı mücadeleler,” “ÇED süreçleri,” “Yargı kararları,” “İzin süreçleri” ve “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları altında;
  • Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmeler, yönelim değişiklikleri ve karar alma süreçlerine,
  • Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ve diğer konulardaki yargı kararlarına,
  • Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santralların yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere,
  • Termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadelelerine
ilişkin Nisan ve Mayıs 2018’de ulusal ve yerel basında çıkan, derlediğimiz haberleri bulabilirsiniz.
Yazar Hülya Yıldırım