• Hülya Yıldırım
  • Yorum yapılmamış

Mart Ayı Termik Santral Gündemi

İklim Adaleti çalışmamız kapsamında, Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın derlemelerinin Mart 2018 sürümü, Avukat Hülya Yıldırım ile Didem Karagence’nin derlemesiyle yayınlandı.

İndirmek için tıklayın !

Mart 2018 Termik Santral Gündemi belgesinde,

“Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Termik santral karşıtı mücadeleler,” “ÇED süreçleri ve davalar,” “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları altında;

  • Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmeler, yönelim değişiklikleri ve karar alma süreçlerine,
  • Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ve diğer konulardaki yargı kararlarına,
  • Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santralların yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere,
  • Termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadelelerine

ilişkin Mart 2018’de ulusal ve yerel basında çıkan, derlediğimiz haberleri bulabilirsiniz.

Yazar Hülya Yıldırım