• Hülya Yıldırım
  • Yorum yapılmamış

Şubat Ayı Termik Santral Gündem

İklim Adaleti çalışmamız kapsamında, Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın derlemelerinin Şubat 2018 sürümü, Avukat Hülya Yıldırım’ın derlemesiyle yayınlandı.

Termik Santral Gündemi Şubat 2018

Şubat 2018 Termik Santral Gündemi belgesinde,

“Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Siyasi demeçler,” “Termik karşıtı mücadeleler,” “Yargı kararları ve izin süreçleri,” “Kazalar, kirlilik ve etkiler” başlıkları altında;

  • Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmeler, yönelim değişiklikleri ve karar alma süreçlerine,
  • Termik santralları ilgilendiren lisans ve ÇED süreçleriyle ve diğer konulardaki yargı kararlarına,
  • Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santralların yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere,
  • Termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadelelerine

ilişkin, Şubat 2018’de ulusal ve yerel basında çıkan bazı haberleri bulabilirsiniz.

Yazar Hülya Yıldırım