• Hülya Yıldırım
  • Yorum yapılmamış

Termik Santral Gündemleri

Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın derlemelerinin Aralık 2017 ve Ocak 2018 sürümleri, Avukat Hülya Yıldırım’ın derlemesiyle yayınlandı.

Termik Santral Gündemi Aralık 2017

Termik Santral Gündemi Ocak 2018

Aylık derlemelerdeki “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “ÇED süreçleri,” “İzin süreçleri,” “Kazalar, kirlilik ve etkiler,” ile “Termik karşıtı mücadeleler” başlıkları altında;
  • Türkiye’deki elektrik üretim piyasasına ait önemli gelişmeler, yönelim değişiklikleri ve karar alma süreçlerine,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerinde şirketlerce planlanan termik santral projelerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yurttaşlarca denetlenişine,
  • Elektrik üretimini ilgilendiren yasal süreçlere,
  • İnşaat ve işletme aşamalarında termik santrallarda meydana gelen iş kazalarına,
  • Planlanan termik santral projelerinin yaratacağı veya işletme halindeki termik santralların yol açtığı kirliliğe ve diğer etkilere,
  • Termik santralların kurulmasına karşı çıkan yurttaşların mücadelelerine
ilişkin, Aralık 2017 ve Ocak 2018 de ulusal ve yerel basında çıkan bazı haberleri bulabilirsiniz.
Yazar Hülya Yıldırım