• Sıla Özkavaf
  • Yorum yapılmamış

Harvey Kasırgası En Fazla Düşük Gelirli Toplulukları Vurdu

Yazar:Jeremy Deaton , Çeviri: Sıla Özkavaf
Kasırgalar zengin, fakir, beyaz ya da siyah olmanıza bakmaz- fakat bu durum her insanın fırtınaya karşı eşit derecede savunmasız olduğu anlamına da gelmiyor. Düşük gelirli ailelerin, altyapı yetersizliği olan sele eğilimli bölgelerde yaşamaları daha muhtemeldir.

Kasırga Harvey bu eğilimin bir başka örneği. Houston’ın çoğu kesimi sular altındayken, düşük gelirli mahalleler zengin bölgelere kıyasla daha zor zamanlar yaşadı.

Houston’daki Texas Southern Üniversitesi’nden kentsel planlama ve çevre politikası profesörü Robert Bullard, “Çoğu zaman, taşkın kontrolü konusunda düşük gelirli ve beyaz olmayan topluluklar için gerekli tedbir alınmaz” dedi. “Bu model şimdi gözler önüne seriliyor.” Aşırı hava koşullarında yoksulluk bir risk faktörüdür.

“Houston bir güney şehri. Bullard, şehrin gelişimi ile konut ve yerleşim örüntülerinin ortaya çıkışı biçiminin genellikle ırk ve sınıf ayrımları ile şekillenmiş olduğu belirtiyor. Ayrımcı konut politikalarının “sel ve diğer arazi kullanım biçimleri söz konusu olduğunda yoksul ve beyaz olmayan insanları daha az arzulanan alanlarla sınırlandırılmasına ya da bazı durumlarda mahkûm edilmesine” yol açtığını belirtti.

Bullard, Houston’ın daha zengin semtlerde altyapıya daha fazla harcama yaptığını söylüyor. Bu, bisiklet ve koşu yollarının yanı sıra sel sularının körfezde kalmasına yarayan bentlerin yapımını da kapsıyor. Düşük gelirli topluluklar bu özelliklerden yoksun olma eğilimindedir. Houston politik aktivisti Tawney Tidell’ın açıklamasına göre “Bölgedeki sübvansiyonlu konutlardan bazıları, Federal Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından su baskını için yüksek risk teşkil eden bölgeler olarak belirlenen, 100 yıllık su baskın alanlarından birinde inşa edildi.”

Houston’da, bu toplulukların beyaz olmama eğilimi bulunmaktadır. Servisten mahrum bırakma pratiği ve ekonomik eşitsizlik geçmişi, kenti ülkedeki ırksal olarak en çok ayrımın yapıldığı şehirlerinden biri haline getirmek için bir araya gelmiş görünüyor.

Bu haritada, Houston'da her kişi, pikselden daha küçük boyutta bir nokta ile temsil ediliyor. Her nokta, o kişinin ırkına uygun olarak renklendirildi. (Beyazlar mavi, siyahiler yeşil, Asyalılar kırmızı, Hispanikler turuncu ve diğer gruplar kahverengi ile temsil edilmiştir.) Veriler, 2010 ABD nüfus sayımından alınmıştır. Siyahi ve hispanikler şehrin doğu yakasında yaşama eğilimindeyken, beyazlar şehrin batı tarafından yaşama eğilimindedir./  Dustın Cable,Virginia Üniversitesi, Weldon Cooper Kamu Hizmeti Merkezi

Harita 1. Houston genelinde ırklara göre dağılım  
Bu haritada, Houston’da her kişi, pikselden daha küçük boyutta bir nokta ile temsil ediliyor. Her nokta, o kişinin ırkına uygun olarak renklendirildi. (Beyazlar mavi, siyahiler yeşil, Asyalılar kırmızı, Hispanikler turuncu ve diğer gruplar kahverengi ile temsil edilmiştir.)
 Veriler, 2010 ABD nüfus sayımından alınmıştır. Siyahi ve hispanikler şehrin doğu yakasında yaşama eğilimindeyken, beyazlar şehrin batı tarafından yaşama eğilimindedir./  Dustın Cable,Virginia Üniversitesi, Weldon Cooper Kamu Hizmeti Merkezi

“Düşük gelirli bazı bölgelere girerseniz, kaldırım olmadığını görürsünüz”. Bullard, “Basitçe yapılmış, açık su yolları dışında başka drenaj sistemi yoktur.” diye belirtiyor. “Düşük gelir grubuna ait pek çok bölgede taşkın yaşandığı zaman, su sadece açık hendeklere doğru ilerler ve bu durum hendeklerin taşmasına neden olur. Diğer alanlarda daha gelişmiş taşkın kontrolü mevcut.”

Aşağıdaki harita, büyük Houston bölgesindeki sel baskını dağılımını göstermektedir. Darthmouth Sel Gözlemevi’nden alınan bu haritada gösterildiği gibi, Kırmızı lekeler Harvey sırasında gözlemlenen azami su baskınını göstermektedir. Özellikle, sık ağaçlı veya kentsel alanlarda taşkın verileri eksiktir. Ağaçlar ve binalar, selin boyutu kaydeden uyduların görüşünü engelliyor. Yani, Houston merkezde, taşkın durumu haritada görüldüğünden muhtemelen çok daha kötü.

Sel verileri, sosyal hassasiyete göre nüfus sayım bölgelerini gösteren harita üzerine bindirildi. Yoksul, yaşlı, engelliler, araba sahibi olmayan veya İngilizce konuşamayan insanlar, doğal afetlere karşı daha savunmasız durumdadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından geliştirilmiş Sosyal Hassasiyet Endeksi, bu değişkenleri ve daha fazlasını açıklıyor.

 

                                                                 
Harita 2. Houston’da sosyal hassasiyete göre nüfus dağılımı
Kırmızı alanlar, Harvey Kasırgası sırasında gözlemlenen en fazla taşkını temsil etmektedir. Haritada gölgelendirilmiş her alan, görece hassasiyete göre renklendirilmiş nüfus sayım bölgesini temsil etmektedir. Bu daha koyu alanların daha hassas olduğu anlamına gelmektedir. / Nexus Medya

Bu haritayı değerlendiren Dartmouth Flood Gözlemevi eş direktörü Albert Kettner, “Daha hassas alanların selden kesinlikle daha çok etkilendiği görülmektedir” dedi. “Sadece kent merkezi için, verilerin bu sonuca varmak için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Fakat dış bölgelerde durum belirtildiği gibi görünüyor. ”

Fırtına sona erdiğinde, bu eşitsizlikler daha da abartılı hale gelecektir. Washington Post’un yaptığı analize göre, Harvey Kasırgası’ndan en çok zarar gören sekiz ilde, ev sahiplerinin beşte birinden daha azının sel sigortası bulunmaktadır. Yüksek riskli bölgelerdeki ev sahiplerine sigorta sağlayan Ulusal Sel Sigortası Programı’nın, iklim değişikliğine ayak uyduramadığı görülüyor. Program, pek çok bölgede taşkın riskini hafife almıştır. Sel sigortası olmayan düşük gelirli ailelerin çoğu, evlerini yeniden inşa etmek için mücadele edecektir. Bu durum kulağa henüz hoş gelmiyorsa, durumun daha da kötüleştiğini belirtmek lazım.

“Durum sadece selden ibaret değil. Endüstriyel kirlilik de durumu katmerliyor.” diyor Bullard. “Harvey gibi bir şey yaşandığında, bu durum endüstriyel tesislerde çalışmayı durdurma, kazalar, yayılma ve patlama riskini de artırır.”

Kentin en fakir sakinlerinin, petrol rafinerileri ve petrokimya tesisleri çevresinde yaşaması daha muhtemeldir. Endişeli Bilim İnsaları Birliği’nden alınan bu haritada, kazaya eğilimli tesislerin, kentin doğusunda, beyaz olmayan toplulukların yaşadığı yerlerde yoğunlaştığı görülüyor. Harvey, bu alanlardaki kimyasal tesislerinin elektriği kesen, sogutma sistemlerini kapatan taşkınlara neden oldu. Bir çok kimyasal konteyner çok fazla ısındı ve alev aldı.

Harita 3. 2012-2016 arasında Endüstriyel tesislerde yaşanan kazaların dağılımı
Kırmızı noktalar, 2012 ve 2016 aralığında Houston’daki endüstriyel tesislerde meydana gelen ciddi kazaları temsil etmektedir. Kazalar, şehrin doğusunda yer alan düşük gelirli toplulukların yaşadığı yerlerde kümelenme eğilimindedir. / Endişeli Bilim İnsanlar Birliği

Bullard, “Riskin artması ve orantısızlığı söz konusu olduğunda, vergilerin fiili olarak ayrımcılık yaratan uygulamalara kullanılmasından bahsediyorsanız eğer, yapılanlar ahlaka uygun olmayan ve muhtemelen yasadışı uygulamalardır” dedi. Sorun, Houstan’a yada Katrina Kasırgası sonrasında benzer bir eşitsizlik gören New Orleans’a özgü değildir.

“Katrina’dan etkilenme durumunu istisnai bir olay  saymalıyız ve bazı toplulukların korunmaya değer görülmediklerini belirtmeliyiz.”

Bu çevirinin yazıldığı dildeki hali aşağıdaki linkte yayınlanmıştır.

https://thinkprogress.org/hurricane-harvey-hit-low-income-communities-hardest-6d13506b7e60/

Yazar Sıla Özkavaf