• eminbaristarim
  • Yorum yapılmamış

Evrensel Vatandaşlık, Eşitlik ve İklim Değişikliği- Evo Morales

Gezegenin değerli kaynaklarını ve savunmasız insanları açgözlülüğe ve sömürüye dayalı sistemden korumak gerekir. Kapitalizmi ve sömürgeciliği destekleyen vahşi tüketim pazarını kınamanın ötesine geçmeliyiz. Dünya ikinci dünya savaşından beri milyonlarca insanın yaşamını yok eden krizlerle boğuşuyor.
Bu tarih göstermiştir ki, doğal kaynakların ve dünya egemenliğinin ele geçirilmesi için hükümetlerin düşürülmesine yönelik kaos yaratılıyor. İstilaya dönüşen bu tür eylemler pek çok terörist grubun da ortaya çıkmasına yol açıyor. Gerçekten de savaşlar ve şiddetli çatışmalar devam eden 2017 yılı kaos eğilimlerinin de arttığı bir yıl oldu.
Birleşik Devletler başta olmak üzere tüm dünya ülkeleri Paris Anlaşmasını kabul etmeli ve dünyayı kurtarmak için Doğa Ana’ya karşı tehdit olmaktan çıkmaları gerekmektedir. Su doğa ananın can damarıdır. Suyu gelecek nesillere taşımalı, paylaşmalı ve korumalıyız.
Su bir insan hakkı olarak tüm dünya tarafından tanınmalı, kar amaçlı kullanımı yasaklanmalı ve aktığı yere barışı götürmeli, çatışma kaynağı olmamalıdır.
Herşeye sahip olanlarla neredeyse hiçbirşeyin sahibi olmayanlar arasındaki uçurum her yıl daha da büyüyor. Eşitsizlik temelinde ahlaksızca örülen bu duvarlar sömürüyü arttırıyor. Evrensel vatandaşlık temelinde sömürüye karşı durmak gerekir.
(Bu konuşma 19.9.2017 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Bolivya Devlet Başkanı Morales’in yaptığı konuşmanın kısa bir çevirisidir)
Yazar eminbaristarim