• Ekoloji Kolektifi
  • Yorum yapılmamış

Selena Kömür Santrali Üretim Lisansı İptal Edildi

Selena isimli şirket Hatay’ın Erzin ilçesinde kurmayı planladığı Selena Termik Santrali projesinin yapımından vazgeçti. Projeye ait üretim lisansı EPDK tarafından sonlandırıldı.

Selena Üretim A.Ş tarafından kurulması planlanan Selena Kömür Santrali Projesi üretim lisansı 15.06.2017 tarihli EPDK Kurul Kararı ile sonlandırıldı.

29.03.2017 tarihli ve 6956-3 sayılı kurul kararı ile 09.08.2012 tarihli ve EÜ/3989-3/2419 numaralı üretim lisansı iptal edilmiş ancak daha sonra yeniden yürürlük kazanmıştı. 27.05.2017 tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 18. Maddesi ile Kanuna eklenen Geçici 21 inci madde  üretim veya otoprodüktör ön lisanslarını, lisanslarını ya da lisans başvurularını sonlandırmak isteyen tüzel kişilerin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içerisinde faaliyet sahiplerinin talebi üzerine sonlandırılabileceği ve teminatın iade edilebileceği düzenlenmişti.

Geçici 21. madde kapsamında başvuru yapan şirketin başvurusu EPDK tarafından kabul edilerek, Selena Termik Santrali üretim lisansı iptal edildi.

Selena Termik Santrali’nin ÇED Raporu hakkında verilen 27.06.2012 tarihli ÇED Olumlu Kararı mahkeme tarafından iptal edilmiş daha sonra 23.05.2014 tarihinde yeniden ÇED Olumlu Kararı verilmişti. Açılan iptal davasında bilirkişi keşfi yapılmış ve davacılar lehine mahkemeye rapor sunulmuş ancak iptal davası henüz sonuçlanmadı.

Yazar Ekoloji Kolektifi