• eminbaristarim
  • Yorum yapılmamış

Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum ‘2016

İklim değişikliğinin giderek daha fazla hayatımızı etkilemeye başladığı bugünlerde, iklimi ve dolayısı ile yurttaşların haklarını korumayı amaçlayan hukuki süreçlerin önemi giderek artıyor. “Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum ‘2016” adlı çalışma, ülkemizin gelişme ve iyi yaşama hakları ile iklim adaletini merkeze alan bir yaklaşımla, özellikle enerji yatırımları ve bu yatırımların konu olduğu iklim koruma davalarını inceleyerek, mevcut durumu gözler önüne seriyor.

İndirmek için tıklayın.

İklim davalarında yargı makamlarının, çevresel risklerin etkisinin bütüncül olarak ortaya konulmasına önem verdiğini sevinerek görüyoruz. Davaların açılması sırasında karşılaşılan maddi ve hukuki zorlukları gözeterek bu konuda ortaya çıkan kararların anlam ve önemini çevre hukuku açısından ortaya koyuyoruz.

Çalışmamızdan yararlanacağını düşündüğümüz kurum ve kişilerin yargısal süreçlere başvururken iklim politikalarında çevre hukuku ilkelerine dayalı bir perspektif geliştirmesine yardımcı olmayı umuyoruz.

Yazar eminbaristarim