• Sıla Özkavaf
  • Yorum yapılmamış

Güney Afrika’nın İlk İklim Değişikliği Davasında Karar

Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasında, Thabametsi kömürlü termik santraline, iklim değişikliğine etkilerinin gerektiği gibi değerlendirilmeden izin verilmesi hukuka aykırı bulundu.

Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasında, Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Earthlife Africa Johannesburg (ELA) ‘un lehine karar verdi.

Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Thabametsi kömürlü termik santraline, iklim değişikliğine etkilerinin gerektiği gibi değerlendirilmeden izin verilmesini hukuka aykırı bularak, Çevre İşleri Bakanlığı’nın taleplerini reddetti. Karar, Çevre İşleri Bakanlığı’nın, kömürle çalışan elektrik santralinin faaliyetine izin veren kararlar almadan önce, iklim değişikliğinin etkilerine gerekli önemi vermesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

İklim Değişikliği Kuraklığa Neden Olacak

ELA’dan Makoma Lekalakala;  hükümete ve Güney Afrika’da iklim değişikliğine önemli etkileri olabilecek projeler sunan tüm yatırımcılara, iklim değişikliğine etkileri doğru biçimde hesaplanmadan bu tür projelere izin verilmeyeceğine dair güçlü bir mesaj içeren bu kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.  Güney Afrika’daki ve enerji santralinin kurulmak istendiği Waterberg’de yaşanan su sıkıntılarını vurgulayan Mokama Lekalakala, iklimin etkilerinin, mevcutta sınırlı olan suya bağımlı topluluklar ve çiftçiler için büyük önem taşıdığının altını çizerek;  Bakanlığa, Thabametsi’nin iklim değişikliği etkilerine tam ve gerekli önemin verilmesi konusunda açık çağrıda bulundu.

Çevre Hakları Merkezi’nden Avukat Nicole Loser: “Bir iklim değişikliği etki değerlendirmesi, önerilen projenin sera gazı emisyonlarının değerlendirilmesinden çok daha fazlasını gerektirir. İklim değişikliği, Güney Afrika’nın su mevcudiyeti için önemli etkilere sahip ve sel, kuraklık gibi sert hava olaylarına neden olacaktır. Mahkemenin, enerji santralinin bu etkilere katkısı ve maruziyetine dair bir değerlendirme ihtiyacını haklı bulmasından dolayı oldukça rahatız” yorumunu yaptı.

Kömürden Sonra Hayat
GroundWork ile birlikte ELA ve CER, kömürle çalışan kömür santrallerine ve madenlere yapılan yatırımın önüne geçmeyi, Güney Afrika’nın kömür altyapısının tedavülden kaldırılmasını hızlandırmayı ve sadece yenilenebilir enerjiye geçiş sağlamayı amaçlayan Kömürden Sonra Hayat/Impilo Ngaphandle Kwamalahle kampanyasının(Life After Coal/Impilo Ngaphandle Kwamalahle campaign) bir parçasını oluşturuyor.

Kararın metnini indirmek için:
http://cer.org.za/wp-content/uploads/2017/03/Judgment-Earthlife-Thabametsi-Final-06-03-2017.pdf

Kaynak: http://cer.org.za/news/thabametsi-coal-fired-power-station-threatens-local-communities-water-security-and-poses-climate-change-risk

Yazar Sıla Özkavaf