• eminbaristarim
  • Yorum yapılmamış

İZDEMİR Enerji Santrali-II ÇED Süreci Hakkında Hukuki Değerlendirme

Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan raporda; İzmir 2. İdare Mahkemesi‘nin 16.12.2016 tarih ve 2015/1758 E 2016/1593 K numaralı karar gerekçesinin hukuken anlamı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu karar gerekçesi bağlamında ivedilikle yerine getirmesi gereken görevleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, 2009/7 sayılı Genelge’nin iş bu karar bağlamında uygulanıp uygulanamayacağı ve oluşturulan ÇED Raporu’nun yeterliliği tartışılmaktadır.

İndirmek için tıklayın.

İZDEMİR Enerji Santrali-II için verilen 17.06.2010 tarihli ÇED Olumlu Kararı hakkında yürütülen davalar(1) sonucunda, İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından 16.12.2016 tarihinde ÇED Olumlu kararının iptaline karar verilmiştir. Bu kararın ardından, proje sahibi İZDEMİR A.Ş. ivedilikle Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 2009/7 Sayılı Genelgesi hükümlerinden faydalanma talebiyle yeni ÇED başvurusunda bulunmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapılan başvuruyu uygun bulması üzerine 06.03.2017 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya katılan FOÇEP ve EGEÇEP gibi Aliağa’daki termik santrallere karşı mücadele yürüten kuruluşların temsilcilerine Ekoloji Kolektifi tarafından da eşlik edilmiştir.

Ekoloji Kolektifi adına hazırlanan ve İnceleme Değerlendirme Komisyonu’na sunulan hukuki değerlendirmelerimizi içeren raporu sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

Raporda; İzmir 2. İdare Mahkemesi‘nin 16.12.2016 tarih ve 2015/1758 E 2016/1593 K numaralı karar gerekçesinin hukuken anlamı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu karar gerekçesi bağlamında ivedilikle yerine getirmesi gereken görevleri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca, 2009/7 sayılı Genelge’nin iş bu karar bağlamında uygulanıp uygulanamayacağı ve oluşturulan ÇED Raporu’nun yeterliliği tartışılmaktadır.

İzmir 2. İdare Mahkemesi tarafından verilen iptal kararının gerekçesi doğrultusunda; 2009/7 sayılı Genelge kapsamında ÇED başvurusu yapılmasının hukuka aykırı olduğu ve iptal kararı doğrultusunda işletme safhasında olan faaliyetin ivedilikle durdurulması ve 3 yıllık işletme zaman zarfında oluşan kirliliğin tespit ettirilmesi ve sosyal, çevresel, ekonomik maliyetlerin hesaplanarak kirleten öder ilkesi çerçevesinde maliyetlerin giderilmesinin sağlanması gerektiği kanaati paylaşılmaktadır.

1- İZDEMİR Enerji Santrali-II için verilen 17.06.2010 tarihli ÇED Olumlu Kararı’nın iptali için dört (4) ayrı dava açılmıştır. (https://iklimadaleti.org/i/upload/aliagadaki-termik-santrallerin-dava-surecleri-hakinda-rapor.pdf syf. 13)

Yazar eminbaristarim