• eminbaristarim
  • Yorum yapılmamış

Ekoloji Kolektifi Amasra Raporu

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini içeren raporda; entegre tesisler için tek ÇED süreci işletilmesinin zorunluluk olduğu; bu zorunluluğun entegre projenin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliği taşıdığı ve HEMA Entegre Termik Santrali Projesi’ne ilişkin birden fazla ÇED süreci işletilmesinin hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmaktadır.

İndirmek için tıklayın.

Amasra’da kurulması planlanan HEMA Termik Santrali entegre projesine ait üniteler için ayrı ayrı ÇED süreci işletilerek, bu ünitelerden, HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası ile HEMA Limanı (Dolgu Alanı ve Rıhtım Projesi) projeleri için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6 Ekim 2016 tarihinde, iki ayrı ÇED Olumlu kararı verildi.

Yaklaşık 42.000 yurttaşın imzasını içeren dilekçelerle yapılan itirazlara rağmen verilen ÇED Olumlu kararlarına karşı, toplamda 2019 yurttaş tarafından iptal davaları açıldı.

İptal davası dilekçelerinin hazırlık çalışmalarına katkı sunmak adına Ekoloji Kolektifi tarafından hazırlanan ve Bartın Platformu’yla paylaşılan raporu* sizlerle paylaşıyoruz.

HEMA Termik Santrali ve Kül Depolama Sahası Projesi için hazırlanan ÇED raporlarının, Çevre Hukuku kapsamında değerlendirmesini içeren raporda; entegre tesisler için tek ÇED süreci işletilmesinin zorunluluk olduğu; bu zorunluluğun entegre projenin çevresel etkilerinin bütüncül olarak değerlendirilmesi için olmazsa olmaz bir koşul niteliği taşıdığı ve HEMA Entegre Termik Santrali Projesi’ne ilişkin birden fazla ÇED süreci işletilmesinin hukuka aykırı olduğu kanaatine varılmaktadır.

*: Bu rapor, Av. Hülya Yıldırım, Av. Cömert Uygar Erdem, Av. Mahmut Fevzi Özlüer tarafından Ekoloji Kolektifi görüşleri olarak HEMA Termik Santrali’ni ilişkin dava dilekçelerinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Yazar eminbaristarim