• eminbaristarim
  • Yorum yapılmamış

Şehir İçi Yollar İçin Bisiklet Yönetmeliği

03 Kasım 2015 tarihinde Resmi Gazete’de şehir içi yollarda bisikletlerin ulaşım amacıyla kullanılmasını sağlamak, bisiklet yolları, bisiklet istasyonları ve bisiklet park yerlerinin planlanması, tasarlanması, yapılması ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen ‘Şehir İçi Yollarda Bisiklet Yolları, Bisiklet İstasyonları ve Bisiklet Park Yerleri Tasarımına ve Yapımına Dair Yönetmelik’ yayımlandı.
Yönetmeliği ve Bilgi Edinme Dilekçesi’ini indirmek için tıklayın.

Bu yönetmelik bisiklet yollarının genel esaslarını, yapımını ve tasarımını düzenlediği gibi esas olarak şehirlerde bisiklet yolu yapılmasını belediyeler için bir zorunluluk haline getirmektedir. Yönetmeliği incelediğimizde bisiklet yolunun renginden, yaya kaldırımına olan uzaklığına kadar birçok noktayı düzenlediğini görüyoruz. Ancak öncelikli olarak bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten itibaren şehirlerde topografik olarak uygun yerlerde ve ulaşıma bağlanacak şekilde bisiklet yolu yapım çalışmalarına tüm belediye ve büyükşehir belediyelerinin başlaması gerekmektedir. Hâlihazırda bisiklet yolu olan şehirler için ise varolan bisiklet yolunun 5 yıl içinde bu yönetmeliğe uygun hale getirilmesi gerekmektedir.

Her gün yeni bir sel, kuraklık gibi afetlerle karşılaşırken iklim değişikliğinin sebeplerinden birinin de ulaşım araçları olduğunu unutmamak gerek. COP 21 İklim Zirvesi sonucunda yapılan Paris Anlaşmasında küresel ortalama sıcaklık artışını 2C’nin olabildiğince altında ve mümkünse 1.5C’de tutma amacı yer almakta bu amacın gerçekleşebilmesi için sera gazı salınımına sebep olan enerji üretimi, sanayi ve ulaşım faaliyetlerinin bu hedefi gözetir şekilde gerçekleştirilmesi önemli. Bu bağlamda bisikletlerin bir ulaşım aracı olarak da kullanılabilmesini sağlayacak olan bu yönetmelik önemli bir yer tutmaktadır.

Bu yönetmeliğin gereğini belediyelerin yerine getirip getirmediğini sorgulamak biz yurttaşlara düşmektedir. Bu bağlamda bulunduğumuz şehrin bisiklet yolu için bu yönetmelik bağlamında hangi çalışmalara başladığına ilişkin bilgi edinme yapmak bir yurttaş olarak kent hakkımıza sahip çıkmamızın ilk adımı olabilir. Aşağıda yaşadığımız şehrin sınırları içindeki belediye ve büyükşehir belediyelerine bisiklet yolu yönetmeliği kapsamında görevlerine ilişkin standart bilgi edinme başvurusu mevcuttur. Bu bilgi edinmeyi yurttaş, dernek vs. adına yapabilirsiniz. Bu adımla var olan hava kirliliğini azaltmanın bir yolu olan bisiklet kullanımı için bu yönetmeliğin uygulanıp uygulanmadığının bir yurttaş olarak takipçisi olalım.

Yazar eminbaristarim