Almanya İklim Davası: “Çiftçi Aileler ve Greenpeace Almanya v. Alman Federal Hükümeti”

Ekim 2019 itibarıyla Almanya da kendi iklim davasına kavuştu. Tarımsal faaliyetleri iklim değişikliği nedeniyle olumsuz etkilenen üç aile ile birlikte Greenpeace Almanya tarafından Alman Federal Hükümetine karşı açılan davada, Hükümetin ailelerin Alman Anayasasının 2, 12 ve 14. maddelerinde düzenlenen yaşam ve sağlık hakkını, mesleki özgürlüklerini ve mülkiyet hakkını ihlal ettiği öne sürüldü. Davanın özünü, Alman…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
ABD’deki Juliana v. Birleşik Devletler Davasının Sürmesine Yönelik Mücadele Devam Ediyor

ABD’nin en önemli iklim davası olarak görülen Juliana v. Birleşik Devletler davasında federal hükümet davaya engel olmaya çalıştıkça, özellikle genç nüfusun davanın görülmeye devam edilmesi yönündeki talepleri güçlenmeye başladı. En başından beri usule ilişkin itirazlarla sürüncemede bırakılmaya çalışılan davada Şubat ortasında “Join Juliana” kampanyası başlatıldı. İklim adaleti eksenli, gençlik örgütü Zero Hour’un başını çektiği kampanya…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
Petrol Devlerinin Başı Belada: ExxonMobil ve Shell 

Bilindiği üzere son yıllarda aralarında ExxonMobil ve Shell’in de bulunduğu petrol devlerinin çok uzun yıllardır iklim değişikliği, bunun muhtemel etkileri ve kendilerinin yürüttükleri fosil yakıt eksenli faaliyetlerin iklim değişikliği bakımından oynadığı rol konusunda bilgi sahibi olmasına karşın bu bilgileri kamuoyuyla paylaşmadığı iddiası konuşuluyor. Kamuoyunu yanlış bilgilendirme, bilgiyi gizleme ve fosil yakıt üretimini sürdürerek olumsuz iklim…

Nisan 12, 2019
Yorum yapılmamış
Urgenda İklim Değişikliği Davası

Ekoloji Kolektifi, 886 kişi ve Urgenda Vakfı tarafından Hollanda Hükümeti’ne açılarak tarihi bir karara imza atan iklim davasını kitaplaştırdı. İndirmek için tıklayın! Benzeri pek çok davaya örnek olması bakımından öncü nitelik taşıyan Urgenda davası 2013’te 886 kişi ve Urgenda Vakfı tarafından açılmış ve dava sonucunda Hollanda Hükümeti aleyhine karar verilmişti. Devletin küresel iklim değişikliği ile…

Mart 5, 2019
Yorum yapılmamış
Temmuz-Ağustos 2018 Termik Santral Gündemi

İklim Adaleti çalışmamız kapsamında, Ekoloji Kolektifi tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Termik Santral Gündemleri basın taramalarının Haziran 2018 sürümü Avukat Hülya Yıldırım ’ın derlemesiyle yayınlandı. Temmuz 2018 Termik Santral Gündemi belgesi Ağustos 2018 Termik Santral Gündemi belgesi Temmuz ve Ağustos 2018 Termik Santral Gündemi belgelerinde, “Türkiye’de ve dünyada enerji politikası,” “Politik demeçler,” “Yargı kararları ve izin süreçleri,”…

Eylül 24, 2018
Yorum yapılmamış
Editörden: İklim Değişikliği ve Uluslararası Hukukta Arayışlar

Fotoğraf: Can San İklim değişikliği dünyamız üzerindeki etkilerini arttırdıkça iklim mücadelesi de çeşitli araçlar vasıtasıyla sesini daha belirgin şekilde duyuruyor. Bu mücadele hem mevzuat hem de çeşitli iklim davaları aracılığıyla görünürlüğünü gittikçe arttırıyor. Son dönemde Avrupa’daki önemli bir gelişme, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kararlılığı bir kez daha ortaya koydu. Avrupa Birliğine bağlı çeşitli ülkeler ile…

Eylül 2, 2018
Yorum yapılmamış
ABD Yüksek Mahkemesi Gujarat’taki Tata Mundra Termik Santralına İlişkin Davaya Bakacak

Türkçeleştiren: Serde Atalay Makale: Lalit K. Jha, https://thewire.in/environment/us-supreme-court-to-hear-dispute-over-tata-mundra-power-plant-in-gujarat Fotoğraf: Tata Mundra Termik Santralı – Kaynak: Wikimedia Commons Alt derece mahkemeleri, Dünya Bankasının finansman ayağını oluşturan ve projeye 450 milyon dolar finansal destek sağlayan Uluslararası Finans Kurumunun, 1945 tarihli Uluslararası Organizasyonların Bağışıklğı Kanunu uyarınca, diğer yabancı ülkeler gibi bağışıklıktan yararlandığı gerekçesiyle daha önceki talepleri reddetmişti. ABD Yüksek…

Eylül 2, 2018
Yorum yapılmamış
Geçmiş ‘İtinayla’ Yok Edilir

Türkiye’nin en deneyimli çevre muhabirlerinden Can San, Kemerköy Termik Santralının kuruluş yıllarında Muğla’ya yaptığı ziyaretler ile Ekoloji Kolektifiyle birlike 2018’de Yatağan’da gerçekleştirdiği temasları karşılaştırdı ve kömür ekonomisinin aradan geçen yıllarda bölgeyi nasıl egemenliği altına aldığını yazdı: Makale ve fotoğraflar: Can San Yatağan Termik Santralının güncel görünümü fotoğrafı: Hamle Gazetesi Yatağan, Kemerköy, Yeniköy Termik Santralları Türkiye’nin ‘bermuda…

Eylül 2, 2018
Yorum yapılmamış
Ekoloji Kolektifinde stajımın ilk günü

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde lisans öğrenimini sürdüren Deniz Özturan, Ekoloji Kolektifindeki gönüllü stajının ilk gününü ve Yatağan’ın Turgut Köyündeki izlenimlerini anlatıyor: Makale: Deniz Özturan Fotoğraflar: Can San Çocukken hiç düşünmeden çiçekleri koparanlardır onlar. Büyüdüklerinde devasa şirketler kurarlar, fabrikalar, santrallar kurarlar. Bunun için bir köyü başka bir yere bile taşırlar. Dağları delerler, ama aşk değil, para…

Eylül 2, 2018
Yorum yapılmamış
Halkın İklim Davasının Hukuki Özeti

Türkçeleştiren: Serde Atalay Kaynak: https://peoplesclimatecase.caneurope.org/wp-content/uploads/2018/05/legal-summary-of-the-peoples-climate-case-1.pdf Fotoğraflar: https://peoplesclimatecase.caneurope.org Geçim kaynakları iklim değişikliği nedeniyle risk altında bulunan ve bulunacak olan, genç çocuklar dâhil aileler tarafından AB Genel Mahkemesi önüne bir dava getirildi. Aileler, AB’nin 1990 seviyeleriyle kıyaslandığında sera gazı emisyonlarını 2030 itibarıyla %40 azaltma şeklindeki mevcut 2030 iklim hedefinin, tehlikeli iklim değişikliğini önlemeye yönelik ciddi ihtiyaç bakımından uygun…

Eylül 2, 2018
Yorum yapılmamış