Güney Afrika’nın İlk İklim Değişikliği Davasında Karar

Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasında, Thabametsi kömürlü termik santraline, iklim değişikliğine etkilerinin gerektiği gibi değerlendirilmeden izin verilmesi hukuka aykırı bulundu. PDF Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasında, Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Earthlife Africa Johannesburg (ELA) ‘un lehine karar verdi. Kuzey Gauteng Yüksek Mahkemesi, Thabametsi kömürlü termik santraline, iklim değişikliğine etkilerinin gerektiği gibi değerlendirilmeden izin verilmesini…

Mart 13, 2017
Yorum yapılmamış
Güney Afrika’nın İlk İklim Değişikliği Davasının Birinci Duruşması Bu Perşembe Görülecek

Earthlife Afrika’nın, Thabametsiz Enerji Santrali’nin ÇED süreci işletilmeden faaliyete geçmesini önleme talebiyle açtığı davanın ilk duruşması, 2 Mart Perşembe günü görülecek. Dava, Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davası niteliğini taşıyor. Güney Afrika’nın ilk iklim değişikliği davasının ilk duruşması, önümüzdeki Perşembe günü Pretoria Yüksek Mahkemesinde görülecek. “Earthlife Afrika” isimli sivil toplum örgütü tarafından açılan davada; Thabametsi…

Şubat 28, 2017
Yorum yapılmamış
Toplum Çıkarını Gözeten Demokratik Bir Enerji Programı İçin Planlama

Toplum çıkarını gözeten demokratik bir enerji programı için, sektörde bütünleşik kaynak planlaması zorunludur. Bu planlama; enerji üretiminin dayanacağı kaynakların seçimi, enerji tüketim eğilimlerinin incelenmesi, talep tarafı yönetim uygulamalarının üzerinde yoğunlaşma, enerjinin daha verimli kullanımı, çevreye verilen zararın asgari düzeyde olması, yatırımın yapılacağı yerde yaşayan insanların hak ve çıkarlarının korunması vb. ölçütleri gözeterek; demokratik katılım mekanizmalarıyla…

Ocak 13, 2017
Yorum yapılmamış
EPK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İlişkin Görüşlerimiz

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’yle bir iç hukuk kuralı hâline dönüşecek değişiklik hükümlerinin bir denetimsizlik ortamı yaratacağına dikkat çekerek hukukî raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz. Doğanın bir parçası olduğumuzu unutmadan, herkesin çevresel adalet içerisinde hakça yaşayabilmesi için enerji kim için, ne kadar sorularının öncelikle sorulması ve enerji planlamalarını tüketim ilişkileriyle bir…

Haziran 3, 2016
Yorum yapılmamış
Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova Paneli

Ekoloji Kolektifi, Yalova Platformu ve Yalova Barosu’nun organizasyonunu yaptığı “Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova” paneli, 21 Mayıs Cumartesi günü Yalova Barosu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. Panele, birçok farklı organizasyon konuşmacı olarak katıldı. Ekoloji Kolektifi, Yalova Platformu ve Yalova Barosu’nun birlikte organize ettiği “Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova” başlıklı panel 21 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirildi….

Mayıs 31, 2016
Yorum yapılmamış
Kaynağı Belli Olmayan Kömüre Dayalı Hesaplamalar Gerçekçi Değil

DOSAB Termik Santrali için verilen ÇED Olumlu Kararı’nı iptal eden Bursa 2. İdare Mahkemesi, 5 Mayıs’ta verdiği kararda, kaynağı, miktarı, nasıl yakıldığı belli olmayan kömür numuneleri üzerinden elde edilen raporlama ve hesaplamaların gerçekçi olmadığı gerekçesine dayandı. Bursa’da DOSAB Termik Santrali’ne Hayır Platformu’nun öncülüğünde Odalar, Ekoloji Kolektifi Derneği ve Bursa halkıyla beraber Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde…

Mayıs 26, 2016
Yorum yapılmamış
Bakanlık Bilgileri Kamuyla Paylaşmıyor

Ekoloji Kolektifi’nin geçtiğimiz Ocak ayında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusunda, Yalova’daki kurulu olan ve kurulması planlanan termik santrallerin kurulu gücü ve emisyon oranları hakkında bilgi talep edildi. Bakanlık, kendi görev alanı olan bu konuda bilgi vermekten kaçınarak “web sitemizden ulaşabilirsiniz” yanıtını verdi. Ekoloji Kolektifi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yaptı bilgi edinme başvurusunda,…

Mayıs 20, 2016
Yorum yapılmamış
Termikçi Cengiz olmayan ÇED onayını bildirip lisansını kurtardı

Cenal Termik Santralı projesinin ÇED Olumlu Kararının iptal edildiğini EPDK’dan gizleyen Cengiz Holding, olmayan ÇED Olumlu Kararını bildirerek lisansını kurtardı. Lisans iptal olmadı ama Cengiz Holding’e 800 bin TL ceza kesildi. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu (EPDK), Karabiga’daki Cenal Termik Santralı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu Kararının iptalini gizleyip elektrik üretim lisansının iptal edilmesini önleyen…

Mayıs 18, 2016
Yorum yapılmamış
Ekolojik Kriz, İklim Adaleti ve Yalova – 21.05.2016/Yalova

Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızın değer bulmadığı bu günlerde bu hakkın kimler tarafından ne amaçla gasp edildiği her geçen gün daha fazla ortaya çıkıyor. Ekolojik krizin etkisini yaşayan insanlar tüm dünyada bu gidişata dur demeye çalışıyor, yaşam haklarını gasp eden sermayeye, hükumetlere, şirketlere karşı mücadele ediyorlar. Bu mücadeleyi daha da güçlü bir hale getirmek için…

Mayıs 17, 2016
Yorum yapılmamış
Aliağa’da iş makineleri arkeolojik alana girdi

İki termik santral ve 17 RES yapılmak istenen Ilıca Burnu’nda iş makinaları antik döneme ait kalıntıların bulunduğu arkeolojik alanda çalışmaya başladı. Arkeologlar Derneği, ‘Sit alanı olarak tescilli parselde arkeoloji müzesi denetimi olmadan hiçbir çalışma yapılamaz’ diyerek koruma kurulu ve müzeden acil bilgi talep etti. Azeri devlet petrol şirketi Socar’ın iki termik santral ve 17 rüzgar…

Mayıs 6, 2016
Yorum yapılmamış