Çevre İçin Küresel Antlaşma

Bu yayın,  geçtiğimiz Haziran ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na gelen, Çevre İçin Küresel Antlaşma’yı, Susan Biniaz’ın Kolombiya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden yayımladığı “Çevre İçin Küresel Antlaşma” Teklifi Hakkında Sorulacak 10 Soru” makalesini, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen “Çevre İçin Küresel Antlaşmaya Doğru” kararını  ve Fevzi Özlüer’in  “ Çevre İçin Küresel Antlaşma ! Ama Nasıl?”…

Mayıs 22, 2018
Yorum yapılmamış
Alpu Termik Santralı Nihai ÇED Raporu Hukuki Değerlendirmesi

Ekoloji Kolektifi, Eskişehir’e kurulmak istenen Alpu Termik Santralı projesinin Nihai ÇED Raporunun çevre hukukuna aykırılıklarını raporlaştırdı İndirmek için tıklayın. Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi sınırlarında kurulmak istenen Alpu Termik Santralı projesi, bir süredir hem Eskişehir’in hem de Türkiye’de kömürlü termik santrallara karşı çıkan kamuoyunun gündeminin ilk sıralarında. Önemli bir tarım bölgesine kurulmak istenen Alpu Termik Santralı projesi…

Nisan 3, 2018
Yorum yapılmamış
Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum Raporu ‘Eylül-Ekim 2017

Ekoloji Kolektifi’nden Fevzi Özlüer ve Hülya Yıldırım’ın iki aylık periyotlarla hazırladıkları raporun, Eylül ve Ekim aylarına ait mevzuat gelişmelerini, davalara ilişkin gelişmeleri ve ÇED süreçlerine dair değerlendirmeleri içeren sayısı yayınlandı İndirmek için tıklayın. Büyük ve kapsamlı yatırım projelerine sağlanan teşvik ve destekler ile bu projelerin geliştirilmesi için harcanan mali kaynaklar arasında denge arayışının ifadesi olarak Eylül…

Ocak 10, 2018
Yorum yapılmamış
Çanakkale Temiz Hava Eylem Planı Özet ve Değerlendirmesi

Pek çok kömürlü termik santralın planlandığı Çanakkale için ‘Temiz Hava Eylem Planı’ hazır. Peki, plan termik santrallara yönelik eylem öngörüyor mu? Ekoloji Kolektifinden Avukat Hülya Yıldırım inceledi. İndirmek için tıklayın. Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği uyarınca yayınlanan genelge ve çevre kurulu kararları sonrasında Nisan 2014’te kurulan bir komisyon tarafından hazırlanan Çanakkale İli Temiz Hava…

Ocak 2, 2018
Yorum yapılmamış
Jugheli ve Diğerleri-Gürcistan Davasi Hukuki Değerlendirmesi: Termik Santraller ve Aile Hayatının Korunması

Hukukçular Refia Kadayıfçı, Hülya Yıldırım ve Fevzi Özlüer; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Tiflis’te bulunan “Tboelectrocentrali” termik santraline ilişkin Jugheli ve Diğerleri-Gürcistan Davası hakkındaki kararını değerlendirdiler. Yayında ayrıca, AİHM kararının Türkçe çevrisine de yer veriliyor. İndirmek için tıklayın. Geçtiğimiz Temmuz ayında (2017) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Tiflis’te bulunan “Tboelectrocentrali” termik santraline ilişkin Jugheli ve Diğerleri-Gürcistan davası hakkında kararını…

Ekim 13, 2017
Yorum yapılmamış
Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum Raporu ‘Temmuz – Ağustos 2017

İklimlerin dengesiz bir seyir izlemesi sadece Türkiye ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de etkisini giderek arttıran bir sorun olarak açığa çıkıyor.  Dünya ne zaman bu soruna karşı alınacak tedbirlerin neler olabileceğine yönelik gündemden uzaklaşacak olsa; bir felaket ile çanlar çalıyor. İndirmek için tıklayın. Ancak birikime dayalı büyüme politikaları bu uyarıları dikkate alma kabiliyetinden de son derece…

Ekim 3, 2017
Yorum yapılmamış
Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum Raporu ‘Mayıs – Haziran 2017

Amerika’nın Paris Anlaşması’ndan çekilmesi ve iklim değişikliği konusunda yükümlülük almak istememesi Türkiye’nin gelişme hedeflerini de olumsuz etkiliyor. Raporda, Planlı bir gelişme, sosyal refah ve ekolojik geleceği birlikte ele alan bir dönüşüm için Türkiye’nin iklim politikalarında daha etkin rol alması gerektiği savunuluyor. Yurttaş katılımı yoluyla yaşanan mevzuat dönüşümünün de bu sürece bir katkı olarak göz önünde…

Temmuz 29, 2017
Yorum yapılmamış
Herkes için İklim: İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak

Ekoloji Kolektifi Derneği, “İklim Adaleti Mücadelesi için 10 Durak” adlı kitabı 7 Temmuz 2017 tarihinde yayınladı. Çalışma, Almanya’nın Hamburg kentinde bugün başlayan G20 Liderler Zirvesi’nin önemli başlıklarından biri olan iklim değişikliği tartışmasının adalet boyutunu ele alıyor. İndirmek için tıklayın. Paris İklim Anlaşması ile beraber geri çevrilemeyecek sonuçları olan iklim etkilerini önlemek için bazı adımlar atılmış…

Temmuz 7, 2017
Yorum yapılmamış
Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum Raporu ‘Mart – Nisan 2017

İklim adaletinin mevzuat, yurttaş davaları ve ÇED raporları boyutuyla görünümünün anlatılmaya çalışıldığı raporda; iklimin korunmasını iyi yaşama ve gelişme hakkıyla birlikte sağlayabilmek için, yurttaşların da etkin olduğu kamu politikalarının oluşturulmasının, yürütülmesinin ve takibinin önemli olduğu vurgulanıyor. İndirmek için tıklayın. İklim adaletinin, mevzuat, yurttaş davaları ve ÇED raporları boyutuyla görünümünün anlatılmaya çalışıldığı raporda; iklimin korunmasını iyi…

Mayıs 24, 2017
Yorum yapılmamış
Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum ‘2016

İklim değişikliğinin giderek daha fazla hayatımızı etkilemeye başladığı bugünlerde, iklimi ve dolayısı ile yurttaşların haklarını korumayı amaçlayan hukuki süreçlerin önemi giderek artıyor. “Türkiye’de İklim Koruma Davaları ve Hukuki Durum ‘2016” adlı çalışma, ülkemizin gelişme ve iyi yaşama hakları ile iklim adaletini merkeze alan bir yaklaşımla, özellikle enerji yatırımları ve bu yatırımların konu olduğu iklim koruma…

Nisan 6, 2017
Yorum yapılmamış