BÜLTENİMİZE
ÜYE OLUN!

TERMİK SANTRALLER AĞI
 

AKTİVİSTİN ZULASI
 İklim Davasında Karar Açıklandı
İnceleme Değerlendirme Komisyon Tutanak, Görüş ve Kararları İle Emisyon Dosya ve Oranları Bilgi Edinme Hakkı Kapsamındadır.

Ekoloji Kolektifi Derneği, ÇED süreci ve Bursa ilinde kurulu ve kurulması planlanan termik santrallerin emisyon oranları ve emisyon raporları hakkında, 18.08.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunmuştu.

Dernek başvuruya gereğince ve yeterli yanıt verilmediği için Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na itiraz etmişti. Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’nun; inceleme değerlendirme komisyon toplantı tutanak, kararlarına ilişkin talep ile emisyon oran ve dosyalarına ilişkin talebine dair itirazlarını reddetmesi üzerine, 04.12.2015 günü, Ekoloji Kolektifi Derneği bu işlemi yargıya taşıdı.

Mahkeme, 04.11.2016 tarihli kararıyla işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi. Karar ile inceleme değerlendirme komisyonu tutanak ve kararları ile yatırımlara dair emisyon oran ve dosyalarının bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu açıklığa kavuştu.

Bu karar hakkında ayrıntılı bilgi için, “İklim Davasında Karar Açıklandı: 'Havaya Ne Salıyorsun, Ne Kadar Kirletmek İstiyorsun? Yurttaşa Bilgi Ver!'” yazısını ve ilgili mahkeme kararını okuyabilirsiniz.